YKB

Vad innebär denna YKB utbildning?

Yrkeskompetensbevis (Ykb förkortat) är en Eu lagstadgad utbildning som började gälla från 10 september 2009 för lastbilschaufförer.

För att få utföra godstransporter med tung lastbil krävs att föraren har ett yrkeskompetensbevis utöver körkort för fordonsslaget.
Utbildningen innehåller 140 timmar lärarledd utbildning
varav 10 timmar är praktisk körning.
Utbildningen ska avslutas med ett skriftligt prov som
skrivs hos Trafikverket.

Du ansöker själv om körkortstillstånd (i god tid) hos Transportstyrelsen.
För att ansöka om körkortstillstånd krävs även läkarintyg.

YKB fortbildning

 

Ett yrkeskompetensbevis gäller i 5 år och föraren ska inom
5-årsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas
upp i max 5 delkurser som omfattar minst sju timmars undervisning.

Boka YKB-UTBILDNING

Fyll bara i uppgifterna och boka din plats
se våra övriga utbildningar

MASKINUTBILDNING

Vi erbjuder utbildning till följande maskinslag: Hjullastare, Fordonsmonterad kran

Truckutbildning

Vi erbjuder truckutbildning enligt TLP10 utbildningsplan.

DEFeNSIVE DRIVING

En ökad ”eco driving” där vi ser till helheten och inte bara bränsleförbrukningen.

ykb

Yrkeskompetensbevis (Ykb förkortat) är en Eu lagstadgad utbildning som började gälla från 10 september 2009 för lastbilschaufförer.

ARBETE PÅ VÄG

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Kraven gäller även för järnvägs och gatuprojekt.

BRANDFARLIGA arbeten

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller ger gnistor, tillexempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. Dessa arbeten kallas ibland heta eller varma arbeten.

 

FALLSKYDD

Utbildningen följer British Standard 8454:2006 Efter genomgången kurs utfärdas bevis och diplom som är giltigt i tre år

TRAVERS SÄKRA LYFT

Lär dig allt kring att koppla en last till en lyftanordning på ett säkert sätt

 

 

SCHAKTA SÄKERT

Schakta Säkert är utbildningen för dig som ska schakta/gräva i jord.

HALKA/VÄLT

En uppdateringskurs för er som redan innehar körkort och vill få en ökad insikt om riskerna med halka/vält

LIFTUTBILDNING

Våra liftutbildningar har den svenska liftläroplanen (LLP) som grund och vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar.

VI HJÄLPER DIG MED DIN SÄKERHET OCH FORDONSUTBILDNING​

GERT FREDRIKSSONS VÄG 3, NYKÖPING, SWEDEN
INFO@WHYDOIT.SE
0138 - 67 70 96